More photos from Xi An

Xi An : Woman in winter Xi An : Spice market Xi An : Mustache Hui man Xi An : Minority cooking Xi An : Hui woman minority Xi An : Lamb head Xi An : Sweet potatoes Xi An : Hui woman Xi An : Reflection Xi An : Team work Xi An : Smoking skewers