More photos from Xi An

Xi An : Fog in Xi An Xi An : Lamb head Xi An : Flying bird Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Sweet potatoes Xi An : Hui cuisine Xi An : Lamb skewers Xi An : Dates Xi An : Spice market Xi An : Oranges net Xi An : Hui family at the stove