More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Car sharing Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Back view Zhongdian : Tibetan circle of life