More photos from Zhongdian

Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Tibetan amulets Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Too much? Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Tibetan architecture