More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tapestry Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Flags Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Giant prayer wheel