More photos from Zhongdian

Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Back view Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Rooster