More photos from Zhongdian

Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tibetan amulets Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Ruins Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : The life's wheel