More photos from Zhongdian

Zhongdian : Door Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Temple is red Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Prayers Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Prayers mills