More photos from Zhongdian

Zhongdian : Too much? Zhongdian : Prayers Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Door Zhongdian : Ruins Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tibetan amulets