More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Ruins Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Too much? Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Success in the future