More photos from Zhongdian

Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Ruins Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Tapestry Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Door Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Songzanlin Monastery (3)