More photos from Zhongdian

Zhongdian : Too much? Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Songzanlin Monastery (3)