More photos from Zhongdian

Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Flags Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Ruins