More photos from Zhongdian

Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Flags Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : At the hedge of Tibet (2)