More photos from Zhongdian

Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Prayers Zhongdian : Tibetan amulets