More photos from Zhongdian

Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Tapestry Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Back view Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : The life's wheel