More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Back view Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Flags