More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Too much? Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Back view