More photos from Zhongdian

Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Door Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Blow the wind