More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Prayers Zhongdian : Back view Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : From Stone and Gold