More photos from Zhongdian

Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Door Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Flags Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Prayers Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : At the hedge of Tibet