More photos from Zhongdian

Zhongdian : Prayers Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Songzanlin Monastery (3)