More photos from Zhongdian

Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Ruins Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Tibetan amulets Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Door Zhongdian : Kitchen Zhongdian : At the hedge of Tibet (2)