More photos from Zhongdian

Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Ruins Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Giant prayer wheel