More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Temple is red Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Tibetan amulets Zhongdian : Room of the prayer wheels