More photos from Zhongdian

Zhongdian : Back view Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Flags Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Blow the wind