More photos from Datong

Datong : Chinese shades Datong : Hanged monastery Datong : Troglodyte houses Datong : Thaw Datong : Calligraphy on rocks Datong : Hanged monastery Datong : Bell Datong : Statues in the wall Datong : Contrasts Datong : Drink milk! Datong : Buddha