More photos from Zhongdian

Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Door Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Ruins