More photos from Zhongdian

Zhongdian : Prayers Zhongdian : Flags Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Back view Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Too much? Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Kitchen (2)