More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Ruins Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : From Stone and Gold