More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Songzanlin Monastery (3)