More photos from Zhongdian

Zhongdian : Prayers Zhongdian : Success in the future Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Tibetan scarf