More photos from Zhongdian

Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Rooster Zhongdian : Flags Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Veranda in a monastery