More photos from Zhongdian

Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Too much? Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : From Stone and Gold Zhongdian : Tapestry Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery