More photos from Datong

Datong : Bell Datong : Hanged monastery Datong : Chinese shades Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery Datong : Suspension bridge Datong : Drink milk! Datong : Moving moutains Datong : Statues in the wall Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery