More photos from Baiyangdian

Baiyangdian : Bridge over green water Baiyangdian : The fisherman Baiyangdian : Shadows Baiyangdian : Waterfront harmony Baiyangdian : A dark alley Baiyangdian : Rest on water Baiyangdian : Mao in the book Baiyangdian : Lotus flowers Baiyangdian : Boat on water Baiyangdian : Poor Duck Baiyangdian : A Wall