More photos from Guangzhou

Guangzhou : Work in the night Guangzhou : The wooden alley Guangzhou : TV Show Guangzhou : Work under the moon Guangzhou : red light Guangzhou : Night fishes on water Guangzhou : The oranges Guangzhou : Lanterns Guangzhou : Under the bridge Guangzhou : Nuts and seeds Guangzhou : Lamb Brochettes