More photos from Xiamen

Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Xiamen harbor Xiamen : Ruines Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Old colonial house Xiamen : Boarding Xiamen : Panorama on Xiamen bay Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Street food Xiamen : Church