More photos from Xiamen

Xiamen : Street food Xiamen : Boarding Xiamen : Church Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Ruines Xiamen : Commercial street in Xiamen Xiamen : Xiamen harbor Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Old colonial house