More photos from Xiamen

Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Commercial street in Xiamen Xiamen : Old colonial house Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Street food Xiamen : Ruines Xiamen : Panorama on Xiamen bay Xiamen : Church Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Xiamen harbor