More photos from Xiamen

Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Commercial street in Xiamen Xiamen : Boarding Xiamen : Ruines Xiamen : Church Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Street food Xiamen : Old colonial house Xiamen : Panorama on Xiamen bay