More photos from Xiamen

Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Xiamen harbor Xiamen : Panorama on Xiamen bay Xiamen : Commercial street in Xiamen Xiamen : Street food Xiamen : Old colonial house Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Boarding Xiamen : Ruines