More photos from Qingdao

Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Church and street light Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Masks game for a wedding Qingdao : The escape Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Bride with a mask