More photos from Qingdao

Qingdao : Docking slot Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Olympics Flags Qingdao : The bill Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Art Deco building Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Burning encens Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Cathedral in Qingdao