More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Bride with a mask Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : The little kitty Qingdao : Cinderella Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Fishermen boats in Qingdao