More photos from Qingdao

Qingdao : The bill Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Art Deco building Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Buddha Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Qingdao seashore