More photos from Qingdao

Qingdao : The bill Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : The escape Qingdao : The little kitty Qingdao : Docking slot Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Burning encens Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Rocket Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Qingdao Cathedral