More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Bride with a mask Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Docking slot Qingdao : Burning encens Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Old street scenes on the wall Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Small street in Qingdao