More photos from Qingdao

Qingdao : The escape Qingdao : Cinderella Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Docking slot Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Burning encens Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Yuighur restaurant