More photos from Qingdao

Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Olympics Flags Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Docking slot Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Art Deco building Qingdao : Import / Export