More photos from Qingdao

Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Coast Natural Qingdao : Bride with a mask Qingdao : The little kitty Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Buddha Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Masks game for a wedding Qingdao : Qingdao Alley