More photos from Qingdao

Qingdao : Cinderella Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : The little kitty Qingdao : Masks game for a wedding Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Starfish as a starter