More photos from Qingdao

Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Burning encens Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : The bill Qingdao : Cinderella Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Olympics Flags Qingdao : The little kitty Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Temple in the Western mountains