More photos from Qingdao

Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Buddha Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Church and street light Qingdao : The girl on the wall