More photos from Qingdao

Qingdao : Buddha Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Import / Export Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Coast Natural Qingdao : Beer on the beach