More photos from Qingdao

Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Buddha Qingdao : Cinderella Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Art Deco building