More photos from Qingdao

Qingdao : Rocket Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : God in Qingdao Qingdao : The little kitty Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Buddha Qingdao : Cathedral in Qingdao