More photos from Qingdao

Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : The bill Qingdao : Wishes Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Coast Natural Qingdao : Masks game for a wedding Qingdao : Burning encens Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Cathedral in Qingdao