More photos from Qingdao

Qingdao : Buddha Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : The girl on the wall Qingdao : God in Qingdao Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Coast Natural Qingdao : Church and street light Qingdao : Masks game for a wedding