More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Buddha Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Docking slot Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Import / Export