More photos from Qingdao

Qingdao : Beer on the beach Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Coast Natural Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : The escape Qingdao : Buddha Qingdao : Art Deco building Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao