More photos from Qingdao

Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Art Deco building Qingdao : Buddha