More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Art Deco building Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Olympics Flags Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Masks game for a wedding